İdarə heyətimiz

Element Cəmiyyəti Mütevelli Heyəti

Element Cəmiyyətinin Mütevelli Heyəti heyətimizin heyətini əks etdirir. Onların arasında geniş təcrübə, təcrübə və təşəbbüsdür. Heyət xeyriyyə təşkilatı və onun işini nəzarət edir.

Onlar yolda olduğumuzu təmin edər, yeni yerləri pozmaq üçün bizə rəhbərlik edir və dəstək verirlər. Dünyamı dəyişdirmək üçün görmə payı olan insanlara baxırıq və onların bilik, təcrübə və həvəslə bizə rəhbərlik etmələrini xahiş edirik.

Hugh Mann Adamson
Ian Balshaw
Qəyyum
Sophie Eyre
Joe Parkinson
Qəyyum
Johnny Pawlick
Qəyyum
John Rigby
Andrew Wood
xəzinədar

Element Cəmiyyəti